poniedziałek, 5 lutego 2018

Turzyca siedmiogrodzka obok wełnianki.


Carex depressa ssp.transilvanica znalazłem na łąkach Reczpola w pobliżu wełnianki i nie zwracałem na nią specjalnej uwagi <49.799489,22.575277>.Dla mnie wełnianka była ciekawsza. Turzyca ta występuje stosunkowo często w południowo wschodniej Polsce i  na PP ma kilkanaście stanowisk. Ale gdzie indziej jest bardzo rzadka i jeden ze słynnych zagranicznych botaników chciał przyjechać do mnie aby podziwiać w naturze ten gatunek.Chciałbym tu poruszyć temat wartości botanicznej gatunków. Dla mnie na przykład spotkanie w terenie ostrożenia siedmiogrodzkiego nie jest niczym specjalnym , dla innych szczególnie botaników z innych części Polski gdzie on nie występuje , mogło by to być duże odkrycie. Pewien botanik był zachwycony gdy przesłałem mu kilka gatunków , na które w terenie nie zwracałem uwagi. Wszystko zależy od tego jaka ilość danej rośliny występuje na określonym terenie .Tak jak i z innymi rzeczami , im czegoś jest mniej tym ma większą wartość.Dużo też zależy od naszej subiektywnej oceny. Roślina z ładnymi kwiatami   jest bardziej atrakcyjna niż jakaś skromna turzyca. O znalezieniu stanowiska obuwika pisano w gazetach ale pojawienie się jakiegoś rzadkiego ponikła nie wzbudziło by już takiego zainteresowania.

niedziela, 4 lutego 2018

Marna Kołacznia i gatunki unikające PP.
Do rezerwatu Kołacznia wybrałem się w maju 2017r , nie aby podziwiać azalię tylko gdzieś przeczytałem ,że znaleziono tam kiedyś Orchis morio. Ciężko tam trafić , rezerwat ogrodzony jest drutem kolczastym , brakuje tylko wieżyczek strażniczych . Azalia nie kwitła , została przemrożona . Storczyka nie znalazłem ale trafiłem na sporka wiosennego i chroszcza nagołodygowego. Oba te gatunki jak ognia unikają gór i pogórzy . W całej Polsce występują masowo tylko nie tutaj. Granica pogórzy jest dla nich nieprzekraczalna. Oczywiście brak ich też na PP. Póżniej w sierpniu , jeżdżąc rowerem po województwie spotkałem jeszcze dwa gatunki idealnie pasujące do tej charakterystyki . Połonicznik nagi rósł przy drodze w Zmysłówce a przetacznik kłosowy gdzieś za Wólką Ogryzkową.

sobota, 3 lutego 2018

Kruszczyk siny w Przemyślu


Wprawdzie kruszczyka sinego spotykałem często , ale to stanowisko chcę zaklepać bo jest pierwszym w historii, odkrytym na terenie miasta.Znajduje się w kompleksie leśnym powyżej Kruchela Wielkiego , szczególnie w jego zachodniej części . Kilkadziesiąt roślin roślin rośnie na kilku arach.<49.764342,22.743130>.Ale też pojedynczo w innych częściach lasu. Tu nie mam potwierdzenia , oznaczenia dokonałem sam , tak że do końca nie jest to pewne.

Kukułkowy mieszaniec pod rurą.
Kukułki na terenie Przemyśla są odnajdywane bardzo rzadko. Ta przedstawiona tutaj rośnie w pobliżu ul.Ceramicznej , znalazłem ją 15.07.2017r. <49.803678,22.783180>. W te okolice chodziłem często ponieważ są tu dziksze miejsca i kiedyś L.Witkowska Wawer znalazła tu kilka gatunków kukułek (szerokolistną, plamistą i krwistą, pewnie oznaczała sama) , dokładnie przy ul Astronautów. UL. Astronautów zniknęła wraz z kukułkami z powodu budowy obwodnicy , ale pozostały w pobliżu  podmokłe tereny , no i koniecznie musiałem tu jakąś kukułkę znaleść. Przez kilka lat nie udawało się no może nie całkiem bo trafiłem tu na dzwonka syberyjskiego, podkolana białego , listerę, głowienkę wielkokwiatową, centurię nadobną , a kukułki jak nie było tak nie było . Teraz gdy tu chodziłem w pewnym miejscu postanowiłem wejść dosłownie kilka metrów dalej w bagienko  i jest ,pod wierzbą rosła sobie opisywana. Teraz opis oczywiście nie mój ." Tu można rozpatrywać dwie opcje : D. x braunii lub D. fuschii. Bardziej jestem jednak za D. fuschii ale z wyrażnym zaznaczeniem, że z naleciałością cech grupy Latifoliae (tu = D. majalis + D. incarnata.).Pokrój pędów kwitnących , lużne kwiatostany i skrócone przysadki - to cechy D.fuschii , łaty boczne warżek i szerokie przysadki są bardziej typowe dla D. majalis, a niemal stożkowate ostrogi przypominają te od D. incarnata".

Muchotrzew polny i pięciornik niski - skromne ale ciesząMuchotrzew polny należy do tych gatunków , które występują wszędzie tylko nie na PP i w Bieszczadach. Przez lata był odnajdywany na PP sporadycznie i dopiero ostatnie badania M.Wolanina pozwoliły na odkrycie 10 nowych stanowisk. Ja odnalazłem go w Przemyślu w pobliżu ul . Paderewskiego na terenie przygotowywanym pod budowę domków<49.796013,22.755479>. Na terenie tym znajdowała się strzelnica wojskowa i B.Kotula znalazł tu w 19wieku kosatkę. Muchotrzew występuje tu nielicznie w liczbie kilkunastu roślin na kilku m2. Pięciornik niski zaś jest gatunkiem rzadszym , i nawet spotykałem go na niektórych listach roślin rzadkich. Na terenie PP odnajdywany sporadycznie szczególnie na terenie Przemyśla. Spotykam go co roku przy torach w pobliżu ul. Buszkowickiej , nielicznie kilka okazów<49.796072,22.779737>.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Epipactis Greuteri i Epipactis orbicularis w Przemyślu

Miałem już zakończyć tego bloga , ale po namyśle postanowiłem dokonać jeszcze tego wpisu ze względu na wagę sprawy i aby dokładniej opisać całą historię. Wszystkie notatki robiłem spontanicznie a , że nie mam w tym kierunku specjalnych uzdolnień ,są one trochę toporne za co z góry przepraszam. Na storczykach znam się raczej słabo , ale udało mi się poznać Pana doktora Leszka Bernackiego , któremu przesłałem kilka zdjęć kukułek z prośbą o konsultację. Doktor sam zapytał czy mam jeszcze zdjęcia jakiś leśnych kruszczyków. Odwiedziłem kilka znanych sobie stanowisk kruszczyka sinego i przesłałem fotografie. Pan doktor na dwóch z nich ,właściwie z dużą pewnością stwierdził kruszczyka Greutera . Jeszcze jedno stanowisko wzbudziło szczególnie Jego zainteresowanie ponieważ przedstawiony kruszczyk najbardziej przypominał Mu kruszczyka krótkolistnego , który jeszcze na terenie Polski nie był współcześnie odkryty. Napisał , że przyjedzie do Przemyśla jeżeli obowiązki pozwolą w następnym roku , niestety śmierć pokrzyżowała te plany. Epipactis Greuteri został stwierdzony na terenie Polski ostatnimi laty. Odnaleziono go na 9 stanowiskach w Karpatach Polskich , w tym dwa na Pogórzu Przemyskim na Górze Frankowej i koło Chołowic. Te  dwa moje nowe stanowiska znajdują się : jedno w administracyjnych granicach Przemyśla , drugie 200m od granicy .<49.822133,22.725996><49.759075,22.731403>.

Kruszczyk krótkolistny , jeżeli to on , rośnie sobie w centrum miasta na trawniku . Była by niezła heca jak by to się potwierdziło.

Mam dostać jeszcze  kilka wyników oznaczeń wysłanych innych  gatunków roślin , trafi się coś ciekawego to napiszę , jeżeli nie będzie za póżno . Pod koniec stycznia platforma  blog.pl zostanie zamknięta.

sobota, 6 stycznia 2018

Włosienicznik wodny - zimowe znalezisko.
Trudno zakończyć całą sprawę , coś cały czas goni mnie w teren, może duch wybitnego lichenologa prof. Józefa Kiszki. Tym razem łaziłem 4 stycznia po starorzeczu Sanu w Prałkowcach i wyciągnąłem z wody włosienicznika , którego liście złożyły się w idealny pędzelek<49.788337,22.747026>. Wykluczało by to włosienicznika krążkolistnego i skąpopręcikowego , a wskazywało by na wodnego. Gatunek ten rzadko występuje w Karpatach . Z włosienicznikami to jest trudna sprawa , ciężko je oznaczać . Potwierdzenie występowania włosienicznika wodnego na tym stanowisku wymaga dalszych badań .

24.12.2017 r. polska botanika poniosła niepowetowaną stratę , zmarł dr. Leszek Bernacki.